Principis HONcode

Aquest blog signa els principis de certificació HONcode (Health on the net code) i per a això explicita el següent:

Autoria
Els autors i moderadors del contingut d’aquest bloc són els professionals sanitaris del CAP Passeig de Sant Joan de Barcelona Ciutat. Els administradors es reserven el dret de suprimir els contingut inapropiats o comentaris que no compleixin amb les normes de certificació, avisant a l’autor de la no publicació del mateix.

Complementarietat
Els comentaris publicats en aquest blog estan dissenyats per recolzar i no reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient i el seu professional de la salut de referència.

Confidencialitat
Tot missatge pot ser llegit i utilitzat per tots, també es pot utilitzar i citar correctament a d’altres pàgines sota la llicència Creative Commons que l’afecta. L’usuari no pot suprimir o modificar els seus missatges de la plataforma, ni suprimir les citacions d’altres missatges. L’autor del comentari ha d’omplir el nom i el correu electrònic i tots els missatges seran moderats pels administradors del lloc.

Atribució, referències i actualització
Els usuaris hauran brindar referències mèdiques en cas d’expressar opinions no personals o d’experiència pròpia. Tot missatge portarà la data de creació.
Els autors faran referències i enllaços quan sigui possible i pertinent.

Comentaris
Els usuaris d’internet que comenten al blog han de comportar-se amb respecte i honestedat en tot moment.
Així com la informació que publiquin ha d’ésser veritable i correcta al seu coneixement.
Els moderadors es reserven el dret d’esborrar, sense previ avís, qualsevol comentari que pogués ser inadequat.

Garantia
Tots els usuaris es comprometen a difondre informació que sigui veritable i correcta d’acord als coneixements actuals.

Transparència dels autors
Per contactar amb l’editor es pot complimentar el formulari a “Contacte”

Transparència del patrocini
Aquest blog no està finançat per publicitat mèdica, farmacèutica o de qualsevol altre tipus, declarant lliures d’exposar el científicament correcte.

Honestedat i Transparència de la Publicitat i la Política Editorial
Els usuaris de la plataforma no tenen el dret de publicar publicitat, sota cap forma, contingut editorial, bànner o enllaços, ni cap comentari comercial/publicitari.

 Darrera actualització
 27/02/14