Medicina de família

Les activitats assistencials prestades derivades de les àrees assistencials de medicina de família i infermeria comprenen:
– Atenció en consulta en el CAP, en règim de consulta espontània, programada i urgent.
– Atenció a domicili en règim de domicili agut i domicili programat.
– L’accés als serveis en cas d’urgència es dóna durant l’horari de funcionament normal del CAP (8 a 20h).

Es desenvolupen tanmateix activitats comunitàries assistencials i d’educació sanitària per tal de completar l’atenció a les necessitats detectades, percebudes i/o expressades per la Comunitat.

Equip mèdic:

 • Marta Trenchs
 • Mercè Aznar
 • Judith Murcia
 • Maria Carme Jané
 • Adriana Sala
 • Jordi Artigas
 • Josep Lluís Anglada
 • Mercè López
 • Esther Ros
 • Joan Canales
 • Iris Alarcón
 • Yoseba Cánovas

Equip d’infermeria:

 • Amalia Rodríguez
 • Ángela Amorós
 • Ana Ordoñez
 • Imma Maestre
 • Dolors Mirabent
 • Dolores Rey
 • Maribel Español
 • Mª José Calvo
 • Ana M. Albiñá
 • Núria Ros
 • Maria Sagarra
 • Francisco Galán
 • Fani Rodrigo